[1]
Kosman, M. 1998. Jakub Wajer, Życie kulturalne Włocławka w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. 204. Biuletyn Historii Wychowania. 7/8 (wrz. 1998), 63. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.22.