[1]
Gulczyńska, J. 1998. Jolanta Szablicka-Żak, Szkolnictwo i oświata w pracach Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, ss. 200. Biuletyn Historii Wychowania. 7/8 (wrz. 1998), 64–65. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1998.7.8.23.