[1]
Kuczyńska, E. 1999. Michał Dobrynin, Polsza: istorija obszczeobrazowatelnoj szkoły i pedagogiczeskoj myśli (S pierioda christianizacji do 1939 goda), Brześć 1997, Wydawnictwo S. Ławrowa, ss.144. Biuletyn Historii Wychowania. 9/10 (sty. 1999), 43–44. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.8.