[1]
Hellwig, J. 1999. Tadeusz Jałmużna, Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych, Łódź 1998, ss. 124. Biuletyn Historii Wychowania. 9/10 (sty. 1999), 46. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.10.