[1]
Antczak, S. 1999. Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, pod red. Wiesława Jam rożka i Doroty Żolądź-Strzelczyk, t. 1, Instytut Historii UAM, Poznań 1998, s. 215. Biuletyn Historii Wychowania. 9/10 (sty. 1999), 55–58. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.14.