[1]
Głowacka, E. 1999. Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, pod red. Aleksandry Bilewicz i Stefanii Walasek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 380. Biuletyn Historii Wychowania. 9/10 (sty. 1999), 59–60. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.15.