[1]
Jakubiak, K. 1999. Jędrzej Sobczak, „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998, ss. 446. Biuletyn Historii Wychowania. 9/10 (sty. 1999), 66. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1999.9.10.23.