[1]
Rączewska, V. 1996. Rodzina a wychowanie. Ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, ss. 144. Biuletyn Historii Wychowania. 3/4 (sty. 1996), 48–51. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.9.