[1]
Sztobryn, S. 1996. Władysława Szulakiewicz, Władysław Seredyński. Studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej, Rzeszów 1995, as. 166. Biuletyn Historii Wychowania. 3/4 (sty. 1996), 54–57. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.1996.3.4.11.