[1]
Falkowska, J. 2011. Joanna Sosnowska, Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, ss. 546. Biuletyn Historii Wychowania. 27 (sty. 2011), 189-191. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2011.27.18.