[1]
Gadocha, M. 2012. Nauka sztuki kupieckiej w Krakowie XVI–XIX wieku. Zarys problemu. Biuletyn Historii Wychowania. 28 (sty. 2012), 7–20. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.1.