[1]
Apanel, D. 2012. Organizacja i funkcjonowanie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie w latach 1981–2011. Biuletyn Historii Wychowania. 28 (sty. 2012), 173–184. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.14.