[1]
Szulakiewicz, W. 2000. J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński (1918-1939), Kraków 2000, ss. 759. Biuletyn Historii Wychowania. 11/12 (sty. 2000), 69–71. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.14.