[1]
Hellwig, J. 2000. Danuta Koźmian, Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego w opinii prasy centralnej i regionalnej w latach 1981-1985 (w 15. rocznicę powstania uczelni), Szczecin 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 180. Biuletyn Historii Wychowania. 11/12 (sty. 2000), 80-81. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.18.