[1]
Głowacka, E. 2000. Pedagogika społeczna — pytania o XXI wiek. Pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego, pod red. A. Przeclawskiej i W. Theissa, Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 194. Biuletyn Historii Wychowania. 11/12 (sty. 2000), 81–85. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.19.