[1]
Posłuszna, M. 2000. Andrzej Meissner, Spór o duszę polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ss. 380. Biuletyn Historii Wychowania. 11/12 (sty. 2000), 85-87. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.20.