[1]
Gulczyńska, J. 2000. Jadwiga Suchmiel, Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, Częstochowa 2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, ss. 369. Biuletyn Historii Wychowania. 11/12 (sty. 2000), 91-93. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.23.