[1]
Ratajczak, K. 2000. Franciszek Ziemski, Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach (X w. - XVIII w.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1787, Katowice 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 122. Biuletyn Historii Wychowania. 11/12 (sty. 2000), 95-98. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2000.11.12.25.