[1]
., . 2005. Spis treĊ›ci. Biuletyn Historii Wychowania. 21/22 (sty. 2005), 4-5.