[1]
., . 2005. Spis treści. Biuletyn Historii Wychowania. 21/22 (sty. 2005), 4–5.