[1]
Michalski, G. 2005. Tadeusz Jałmużna (1939-2006). Biuletyn Historii Wychowania. 21/22 (sty. 2005), 7-9. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.1.