[1]
Nawrot-Borowska, M. 2005. Bony w wychowaniu domowym dzieci polskich w latach 1850-1914. Biuletyn Historii Wychowania. 21/22 (sty. 2005), 25-50. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.3.