[1]
Głowacka-Sobiech, E. 2005. Wychowanie ku „najwyższym” wartościom w działalności i programie „Eleusis” w okresie niewoli narodowej. Biuletyn Historii Wychowania. 21/22 (sty. 2005), 51-57. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.4.