[1]
Radziszewska, M. 2005. Potrzeby kadrowe szkolnictwa powszechnego na Warmii i Mazurach w łatach 1945-1948. Biuletyn Historii Wychowania. 21/22 (sty. 2005), 86–94. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.7.