[1]
Głowacka-Sobiech, E. 2005. Joanna Król, Uchronić przed zapomnieniem - średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w łatach 1945-1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 187. Biuletyn Historii Wychowania. 21/22 (sty. 2005), 136–138. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.15.