[1]
Nawrot-Borowska, M. 2005. Hanna Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, ss. 300. Biuletyn Historii Wychowania. 21/22 (sty. 2005), 138–142. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.16.