[1]
Głowacka-Sobiech, E. 2005. Bogna Wernichowska, Tak kochali Galicjanie, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2005, ss. 214. Biuletyn Historii Wychowania. 21/22 (sty. 2005), 145. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.21.