[1]
., . 2005. Poznań, maj 2007 - ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Mężczyzna w rodzinie - ewolucja ról w kulturze polskiej (od średniowiecza do XX wieku)”. Biuletyn Historii Wychowania. 21/22 (sty. 2005), 258. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.28.