[1]
Szczepański, A. 2013. Oświata żydowska w powojennej Legnicy (1945–1968). Biuletyn Historii Wychowania. 29 (luty 2013), 101-116. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.7.