[1]
Markiewiczowa, H. 2013. Pan Profesor Stanisław Mauersberg odszedł…. Biuletyn Historii Wychowania. 29 (luty 2013), 147–148. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.11.