[1]
Król, J. 2013. Elżbieta Magiera, Spółdzielczość jako forma edukacji w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011. Biuletyn Historii Wychowania. 29 (luty 2013), 152-155. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.13.