[1]
Nawrot-Borowska, M. 2013. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 190. Biuletyn Historii Wychowania. 29 (luty 2013), 162–166. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.16.