[1]
Nowicki, M. 2013. D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 192. Biuletyn Historii Wychowania. 29 (luty 2013), 167–169. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.17.