[1]
Kabacińska-Łuczak, K. 2013. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia – rytmy codzienności. Dzieciństwo”, Kraków, 17–18.10.2012. Biuletyn Historii Wychowania. 29 (luty 2013), 277–280. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2013.29.26.