[1]
Fijałkowski, A. 2003. Przed dwusetną rocznicą powstania Seminarium Nauczycielskiego Józefa Jeziorowskiego w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania. 17/18 (luty 2003), 59-61. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.6.