[1]
Karłowska, G. 2003. Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, podredakcją Krzysztofa Jakubiaka i Wiesława Jamrożka, t. II,Bydgoszcz 2002, ss. 376. Biuletyn Historii Wychowania. 17/18 (luty 2003), 77–79. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.9.