[1]
Karłowska, G. 2003. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Wiesław Jamrożek, Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Bajt”, Poznań 2001, ss. 152. Biuletyn Historii Wychowania. 17/18 (luty 2003), 94–96. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.17.