[1]
Nawrot, M. 2003. Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej w XIX i początkach XX wieku, wybór i opracowanie A. Denisiuk, K. Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, ss. 290. Biuletyn Historii Wychowania. 17/18 (luty 2003), 96-98. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.18.