[1]
Kowalska-Matelska, J. i Jankowiak, R. 2003. Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia wychowania w kształceniu nauczycieli, tradycje i współczesność - teoria i praktyka”. Kielce, 7 -8 kwietnia 2003 r. Biuletyn Historii Wychowania. 17/18 (luty 2003), 147. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.21.