[1]
Gulczyńska, J. 2003. Konferencja naukowa „Funkcja społeczna prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej”. Augustów, 26-27 maja 2003 r. Biuletyn Historii Wychowania. 17/18 (luty 2003), 150–151. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2003.17.18.23.