[1]
Kulbaka, J. 2013. Sprawozdanie z Sympozjum naukowo-metodycznego poświęconego pamięci prof. zw. dr hab. Stanisława Mauersberga zorganizowanego przez Zakład Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Biuletyn Historii Wychowania. 30 (luty 2013), 194-197. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2013.30.20.