[1]
Bołdyrew, A. 2015. Reformatorskie koncepcje działań oświatowych i opiekuńczo- -wychowawczych wobec dzieci zaniedbanych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku na tle rozwiązań europejskich. Biuletyn Historii Wychowania. 33 (luty 2015), 57-70. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.4.