[1]
Jędraszak, S. 2015. Edukacyjna funkcja koroplastycznych przedstawień terakotowych z Egiptu okresu grecko-rzymskiego, na podstawie wybranych grup zabytków. Biuletyn Historii Wychowania. 33 (luty 2015), 99-118. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.7.