[1]
Gulczyńska, J. 2004. Społeczno-edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny i Zofii Sokolnickich. Biuletyn Historii Wychowania. 19/20 (luty 2004), 41-47. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.5.