[1]
Głowacka-Sobiech, E. 2004. Historia, społeczeństwo, wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, pod red. K. Bartnickiej, Pułtusk - Warszawa 2004, ss. 548. Biuletyn Historii Wychowania. 19/20 (luty 2004), 57-61. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.9.