[1]
Kabacińska, K. 2004. Ryszard Slęczka, Szkolnictwo zawodowe Krakowa w latach 1945-1961, Kraków 2003, ss. 168. Biuletyn Historii Wychowania. 19/20 (luty 2004), 70-73. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2004.19.20.14.