[1]
Karłowska, G. 2001. Wizerunek matki prezentowany przez Klementynę z Tańskich Hoffmanową na łamach pisma „Rozrywki dla dzieci”. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 31–35. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.4.