[1]
Pacyno, J. 2001. „Przyjaciel Młodzieży” (1909-1939) jako źródło w badaniach nad dziejami wychowania katolickiego w początkach XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 35–39. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.5.