[1]
Glowacka-Sobiech, E. 2001. W dziewięćdziesiątą rocznicę narodzin skautingu na ziemiach polskich. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 40–49. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.6.