[1]
Taraszkiewicz, J. 2001. Kierunki badań w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1953-2001. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 50–55. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.7.